Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 112588 View view 54.235.4.196 rss feed
 
 
หน้าหลัก > อัลบั้มรูปกิจกรรมของเรา


พิธีเปิดศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปทุมธานี

 13/09/2018 :  15:09 น.


ประชุมพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน เพื่อลดมารดาตาย และส่งเสริมให้เด็ก 0-5 ปีมีพัฒนาการสมวัยโดยการขับเคลื่

 31/08/2018 :  12:53 น.


โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากร กลุ่มศูนย์สุขภาพจิต ประจำปี 2561

 21/11/2017 :  10:11 น.


MCATT งานถวายพระเพลิงพระบรมศพ จ.พระนครศรีอยุธยา

 26/10/2017 :  22:03 น.


MCATT งานถวายพระเพลิงพระบรมศพ จ.นนทบุรี

 26/10/2017 :  22:00 น.


ศูนย์สุขภาพจิตที่4 และโรงพยาบาลศรีธัญญา ร่วมสรุปตรวจราชการกรณีปกติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 2

 29/06/2017 :  15:49 น.


เครือข่ายอำเภอบ้านนา จ.นครนายก เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการใช้คู่มือแนวทางการดู

 29/06/2017 :  14:07 น.


ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ตรวจนิเทศงานสุขภาพจิตเฉพาะกิจ ณ โรงพยาบาลเสาไห้ จังหวัดสระบุรี วันที่ 28 มิถุนาย

 28/06/2017 :  17:25 น.


ศูนย์สุขภาพจิตที่4 เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของทีมนักจัดการสุขภา

 28/06/2017 :  17:23 น.


โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ประจำหมู่บ้าน เชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ มิถุ

 28/06/2017 :  17:18 น.


ภาพบรรยากาศการดำเนินโครงการสัมมนาการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนภายใต้กลไกระ

 22/06/2017 :  11:29 น.


ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิตปฐมวัยและเสริมพลังเขตสุขภาพ

 22/06/2017 :  11:27 น.


ผอ.ธิดา จุลินทร ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่4 เป็นวิทยากรให้ความรู้การดูแลสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ

 21/06/2017 :  16:57 น.


โครงการพัฒนาศักยภาพหัวหน้าฝ่ายบริหารกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต

 20/06/2017 :  13:55 น.


ยินดีต้อนรับ ผอ.ธิดา จุลินทร ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่4

 19/06/2017 :  14:49 น.


โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน ปีงบประมาณ 2560

 19/06/2017 :  14:31 น.


โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนในระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) เขตสุขภาพที่

 25/05/2017 :  12:27 น.


โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการบูรณาการระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพอำ

 25/05/2017 :  12:17 น.


โครงการสัมนาสรุปผลการดำเนินงานสุขภาพจิตรอบ 6 เดือน เขตสุขภาพที่ 4 ปี 2560

 25/05/2017 :  12:05 น.


ร่วมออกบูธงานวันสุขภาพ กฟผ. ปี2560 "สุขภาพจิตดี๊ดี เริ่มที่ตัวเรา"

 08/02/2017 :  13:48 น.


สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ปี 2559 @เมืองทองธานี

 07/11/2016 :  11:35 น.


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2559

 14/09/2016 :  14:06 น.


ร่วมซ้อมแผนอัคคีภัยกับโรงพยาบาลศรีธัญญา 2559

 28/02/2018 :  02:42 น.
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4  เบอร์โทรติดต่อ  02-147-0902, Fax 02-147-0903
ติดต่อผู้ดูแล mhcr04@hotmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4