Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 118432 View view 35.175.248.25 rss feed
 
 
บทความเรื่อง :  สมองเสื่อมในผู้สูงอายุ.....ป้องกันได้ บันทักเมื่อ 27/03/2017 ( 2598)

 

 

สมองเสื่อมในผู้สูงอายุ.....ป้องกันได้

………………………………..

           จากข้อมูลโครงสร้างประชากรไทยและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุไทยเพิ่มขึ้น    ปัจจุบันประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ (Aging  Society)  เรียบร้อยแล้ว 

           จากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553 - พ.ศ.2583 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ได้คาดประมาณประชากรของประเทศไทย  ดังนี้

           ตาราง  แสดงจำนวนและสัดส่วนประชากรสูงอายุ  จำแนกตามกลุ่มอายุ ( อายุ 60 – 69 ปี, 70 – 79 ปี และ 80 ปี ขึ้นไป ) เพศ และเขตที่อยู่อาศัย   พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2583   

 

  แหล่งข้อมูล : การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2583 

                  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

การเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุ มิใช่อยู่ที่อายุซึ่งเป็นเพียงตัวเลขอย่างเดียวเท่านั้น แต่การเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เห็นได้ชัดนั้น จะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆอย่าง เช่น พันธุกรรม การดำรงชีวิต การดำเนินชีวิต และสภาพจิตใจด้วย จะเห็นว่าบางคนแม้อายุมาก ทำไมจึงดูไม่แก่ แต่บางคนอายุไม่มาก ทำไมดูแก่เกินวัย ทั้งนี้เป็นเพราะองค์ประกอบดังได้กล่าวแล้วข้างต้น เมื่อย่างเข้าสู่วัยสูงอายุ จะมีการเสื่อมของร่างกาย  การเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ รวมทั้งความเสื่อมของสมองทำให้มีปัญหาด้านความจำ  ถ้าผู้สูงอายุได้มีวิธีการส่งเสริมเพื่อชะลอความเสื่อมของสมองก็จะทำให้ผู้สูงอายุมีความทรงจำที่เหมือนเดิมหรือมีความเสื่อมน้อยลง   ในที่นี้จะกล่าวถึงการส่งเสริมเพื่อชะลอความเสื่อมของสมอง

  วิธีการส่งเสริมเพื่อชะลอความเสื่อม  พอสรุปได้  ดังนี้

๑. ฝึกการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ไม่คุ้นเคยหรือไม่เคยรู้มาก่อน เช่น  ทำกิจกรรมด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด ทำกิจกรรมที่ไม่เคยทำแต่ต้องเป็นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย

๒. รวมกลุ่มกับเพื่อนๆหรือกลุ่มวัยอื่นๆ เพื่อพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

๓. ฝึกประสานระหว่างมือ ตาและเท้าด้วยการฝึกหยิบจับวัตถุชิ้นเล็กๆ เช่น ร้อยลูกปัด หรือนั่งปั้นกระดาษหนังสือพิมพ์ ๑ คู่ด้วยเท้าขณะดูทีวีให้กลมที่สุด เป็นต้น

๔. เล่นเกมที่สามารถฝึกฝนด้านความจำหรือฝึกสมองได้ เช่น หมากรุก อักษรไขว้ ต่อคำ ต่อเพลง คิดเลขหรือการจดจำข้อมูลต่าง เช่น วัน เวลา สถานที่ บุคคล หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น

๕. ฝึกคิดแบบมีเหตุมีผล พยายามใช้เหตุผลตรวจสอบข้อเท็จจริง ไตร่ตรองให้รอบคอบ จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อให้ใครหลอกได้ อาจเริ่มจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วให้บอกเหตุผลเพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริงมาสนับสนุนหรือคัดค้านหรือฝึกคาดคะเนความเป็นไปได้ของเหตุการณ์หรือข้อมูล โดยมีการนำข้อมูลที่เชื่อถือได้มาอ้างอิงและสรุปเป็นการคาดคะเนของตนเอง

๖. ฝึกบริหารสมอง  จำนวน  ๕ ท่า เพื่อ

    ๖.๑ กระตุ้นให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดี

    ๖.๒. สมองสองซีกทำงานสมดุลกัน

    ๖.๓. กระตุ้นการทำงานที่สัมพันธ์ของมือกับตา

    ๖.๔. ใช้สมองสั่งการสมดุล

    ๖.๕. กระตุ้นสมองส่วนคิด คำนวณ กะระยะ

 
 
        ผู้สูงอายุ เป็นบุคคลที่สร้างคุณประโยชน์แก่ลูกหลาน และประเทศชาติเป็นอันมาก เป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าอย่างมหาศาล  จากการที่ท่านได้สั่งสมประสบการณ์จากชีวิตของท่าน ท่านจึงเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่อง เคารพนับถือของผู้ที่อ่อนวัยกว่า อันเป็นประเพณีที่ยึดถือสืบต่อกันมา
 
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4  เบอร์โทรติดต่อ  02-147-0902, Fax 02-147-0903
ติดต่อผู้ดูแล  mhcr4@hotmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4