Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 118432 View view 35.175.248.25 rss feed
 
 
  หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมดรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (รอบ 6 เดือน)
: 22/02/2019
: 16:05 น.
กนกพรรณรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤตมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 12 เดือน)
: 22/02/2019
: 15:05 น.
กนกพรรณรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤตมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562
: 22/02/2019
: 14:31 น.
กนกพรรณรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561
: 22/02/2019
: 13:20 น.
กนกพรรณแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ตุลาคม 2561 – มกราคม 2562)
: 22/02/2019
: 13:14 น.
กนกพรรณรณรงค์สัปดาสุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2561 "เครียดได้ คลายเป็น : เล่นเกมแต่พอดี"
: 22/02/2019
: 12:14 น.
กนกพรรณการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
: 22/02/2019
: 11:20 น.
กนกพรรณแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤตมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2562
: 22/02/2019
: 11:16 น.
กนกพรรณแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562
: 22/02/2019
: 11:10 น.
กนกพรรณรายงานแผนการปฏิบัติงานปี 2562
: 22/02/2019
: 11:03 น.
กนกพรรณแจ้งประกาศเจตนารมณ์ของผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
: 22/02/2019
: 10:47 น.
adminJigผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2562
: 22/02/2019
: 10:25 น.
กนกพรรณแจ้งประกาศช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของผู้รับการบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
: 22/02/2019
: 10:10 น.
adminJigรายงานการประชุมศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (ครั้งที่ 10 , 11 , 12)
: 22/02/2019
: 10:06 น.
กนกพรรณแบบรายงานข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 รอบ 12 เดือน เดือนตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
: 22/02/2019
: 09:57 น.
adminJigกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
: 22/02/2019
: 09:47 น.
กนกพรรณผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2561
: 22/02/2019
: 09:14 น.
กนกพรรณมาตรฐานกลุ่มศูนย์ ปี 2561
: 21/02/2019
: 14:36 น.
adminJigแผนปฏิบัติการประจำปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ประจำปี 2562
: 22/02/2019
: 09:24 น.
adminJigผลการดำเนินงานประจำปี 2561
: 22/02/2019
: 10:33 น.
adminJigประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
: 24/01/2019
: 06:27 น.
งานการเจ้าหน้าที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ VIP จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: 21/01/2019
: 11:48 น.
adminJigประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบไฟฟ้า ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: 21/01/2019
: 11:46 น.
adminJigประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการอบรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: 21/01/2019
: 11:44 น.
adminJigประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 1 ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: 21/01/2019
: 11:42 น.
adminJigประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: 23/11/2018
: 13:09 น.
กนกพรรณประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมจำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: 23/11/2018
: 13:08 น.
กนกพรรณประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: 23/11/2018
: 13:01 น.
กนกพรรณรณรงค์สับดาห์สุขภาพจิตปี2561
: 22/02/2019
: 15:49 น.
ฉัตรพร เพ็งุสวรรณ์รายงานแผนการปฏิบัติปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
: 11/10/2018
: 10:44 น.
กนกพรรณรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
: 11/10/2018
: 10:54 น.
กนกพรรณ8 สิ่งที่ควรทำ เมื่อมีสัญญาณเตือนเสี่ยงฆ่าตัวตาย
: 09/10/2018
: 11:46 น.
ฉัตรพร เพ็งุสวรรณ์การป้องกันการฆ่าตัวตาย
: 09/10/2018
: 11:42 น.
ฉัตรพร เพ็งุสวรรณ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: 04/10/2018
: 17:02 น.
กนกพรรณประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: 04/10/2018
: 17:03 น.
กนกพรรณประกาศงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
: 03/10/2018
: 14:20 น.
กนกพรรณรพ.จิตเวชนครพนมไอเดียเก๋เปิด“ศูนย์คาร์แคร์”ฟื้นฟูทักษะ ความภูมิใจผู้ป่วยจิตเวชแห่งแรกในอีสาน
: 20/09/2018
: 15:58 น.
ฉัตรพร เพ็งุสวรรณ์กรมสุขภาพจิตห่วงภัย!!“โพสต์ภาพเซลฟี่ที่สวยด้วยแอพ” บนโลกโซเซียล เสี่ยงเป็นคนขาดความมั่นใจบนโลกความจริง
: 17/09/2018
: 14:07 น.
ฉัตรพร เพ็งุสวรรณ์“เดินหน้าปฏิรูป” ช่วงคนไทยต้องรู้ ในหัวข้อประเด็นปัญหาสุขภาพจิตของสังคมไทย และการปรับโฉมบริการสุขภาพจิต ในยุค 4.0
: 17/09/2018
: 13:52 น.
ฉัตรพร เพ็งุสวรรณ์ขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 16
: 23/06/2017
: 11:01 น.
adminIQ EQ คืออะไร???
: 20/06/2017
: 13:53 น.
adminวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายนของทุกปี
: 02/06/2017
: 13:27 น.
adminประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ปี 2560
: 26/05/2017
: 16:38 น.
adminประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข วุฒิปริญญาโท
: 19/05/2017
: 15:47 น.
admin10 วิธีปฏิบัติ เพื่อช่วยคลายเครียดในการทำงาน
: 03/05/2017
: 09:59 น.
adminประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ป.โท
: 27/04/2017
: 14:52 น.
adminวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และความรู้สุขภาพจิตในผู้สูงอายุ
: 10/04/2017
: 14:12 น.
admin9วิธี...จัดการกับความเครียด
: 24/03/2017
: 13:42 น.
adminสงสัยออ(ทิซึม) ไม่ต้องรอวินิจฉัย
: 03/04/2017
: 14:10 น.
adminความสุข...สร้างได้ทุกวัน (คิดบวก...ชีวิตบวก)
: 24/03/2017
: 11:43 น.
adminรู้จักโรคไบโพล่าร์ หรือ โรคอารมณ์สองขั้ว
: 24/03/2017
: 10:11 น.
adminเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข วุฒิปริญญาโท
: 23/03/2017
: 14:56 น.
admin21 มีนาคม วันดาวน์ซินโดรม
: 10/03/2017
: 15:51 น.
adminรักอย่างไร...ไม่เป็นทุกข์
: 09/02/2017
: 10:33 น.
admin6 ข้อดี ถุงยางอนามัย...ที่ยังอาจไม่รู้
: 09/02/2017
: 10:30 น.
adminงานวันสุขภาพ กฟผ. ปี 2560 (EGAT Healthy day 2017)
: 09/02/2017
: 10:21 น.
adminคู่มือปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ 2560
: 13/03/2017
: 14:10 น.
adminประกาศแจ้งยกเลิก ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
: 03/02/2017
: 11:04 น.
adminวันเด็กแห่งชาติ 2560
: 31/01/2017
: 10:20 น.
adminศูนย์สุขภาพจิตที่4 ขอประชามัมพันธ์การเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร
: 30/01/2017
: 11:19 น.
adminขับรถอย่างมีสติ..ชีวิตปลอดภัย..ต้อนรับปีใหม่
: 29/12/2016
: 11:17 น.
admin1-7 พฤษจิกายน สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ปี 2559
: 03/11/2016
: 09:54 น.
adminวันผู้สูงอายุสากล (International Day of Older Persons)
: 03/10/2016
: 10:40 น.
admin21 กันยายน “วันอัลไซเมอร์โลก”
: 28/09/2016
: 13:54 น.
admin21 กันยายน 2559 วันสันติภาพสากล
: 20/09/2016
: 10:07 น.
adminวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก 10 กันยายน 2559
: 08/09/2016
: 11:11 น.
adminแนะนำแอปพลิเคชั่นสบายใจ (Sabaijai)
: 02/09/2016
: 10:27 น.
admin
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4  เบอร์โทรติดต่อ  02-147-0902, Fax 02-147-0903
ติดต่อผู้ดูแล  mhcr4@hotmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4